World Sleep Society Certified Indian Sleep Physicians

World Sleep Society Certified Indian Sleep Physicians2019-01-22T06:49:13+00:00

2012

 • Dr. Tripat Deep Singh
 • Dr. Vikas Mittal
 • Dr. Teresa MPC Ferreira
 • Lt Col Dr. Karuna Datta
 • Dr. Nitika Dang

2013

 • Dr. Pragati Agarwal
 • Dr. Pramod Krishnan
 • Dr. Haseeb Hasan
 • Dr. Kripesh Sarmah
 • Dr. Ravi Gupta

2014

 • Dr. Apar Jindal
 • Dr. Sujit Jagtap
 • Dr. Ghulam Hussain

2015

 • Dr. Sourav Das
 • Dr. Deepak Menon
 • Dr. Rajanish Sharma
 • Dr. Vivekananda Lahan
 • Dr. Hardeep Kumar

2016

 • Dr. Alkesh Kumar Khurana
 • Dr. Abdul Muneim
 • Dr. Sapna Erat Sreedharan
 • Dr. Kandraju Satish

2017

 • Dr. Suresh Babu P
 • Dr. Ajay Asranna
 • Dr. Manu Chopra

2018

 • Dr. Prasant Makhija
 • Dr. Laxmi Khanna
 • Dr. Mani Tiwari
 • Dr. Rama Krishna Ravi Chandra Malapaka
 • Dr. Gopal Raval
 • Dr. Manisha Juvekar